Valors i RSC

Fruits de Ponent Grup Cooperatiu és una cooperativa de segon grau reconeguda com a organització de productors de fruites i hortalisses amb el número OPFH 319. La nostra finalitat és aconseguir un millor desenvolupament del món agrari, i per això, aprofitant els recursos dels seus associats, ha de satisfer les necessitats dels seus clients, complir al màxim les seves expectatives i ajustar-se a tots els requisits legals que l’apliquen, amb un respecte absolut cap al medi ambient. Per tant, pretén adoptar un comportament empresarial basat en criteris ètics, socials i mediambientals, posant èmfasi en el fet que la qualitat, la higiene i la seguretat alimentària dels productes i serveis que s’ofereixen siguin un reflex del que espera el client.
Per fer-ho, es basa en:
 - Màxima qualitat del producte  - Foment de la millora de la innovació  - Consciència mediambiental - Promoció de l’entorn social
En definitiva, donar el més alt valor als productes dels nostres socis, així com aportar els serveis de qualitat que necessiten, amb el saber fer de tot l’equip humà que treballa a Fruits de Ponent. 
El Grup forma part de la Red Espanyola del Pacte Mundial, de la qual n'és soci "SIGNATORY". Fruits de Ponent suscriu els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible fixats en l'Agenda 2030 que Nacions Unides promou per a un món just, sostenible i on no existeixen les desigualtats.
 

Fruits de Ponent compta amb una fundació, LA FUNDACIÓ FRUITS DE PONENT, que promou i impulsa accions relacionades amb la formació i atenció als socis i treballadors, així com iniciatives de caire social, esportiu i de l'àmbit de la investigació. 
 
Descarrega el nostre Codi de Conducta
Descarrega la Memòria de Sostenibilitat 2019
Descarrega la Memòria de Sostenibilitat 2018
Descarrega la Memòria de Sostenibilitat 2017
Descarrega la Memòria de Sostenibilitat 2016
Descarrega la Memòria de Sostenibilitat 2015
Descarrega la Memòria de Sostenibilitat 2014